Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Bao bì sữa Turner

Thiết kế bao bì sữa Turner là một thương hiệu của Hoa Kỳ, đây là một thương hiệu sữa địa phương chủ yếu phục vụ tại Pittburgh từ những năm 1930. Khi Sữa Turner bắt đầu làm lại thương hiệu của họ, họ đã nghiên cứu nhiều hãng bia và mẫu bao bì bia tại Mỹ và họ thấy nhiều mẫu mà họ thích được nhà thiết kế Josh Emtich thiết kế ra do vậy họ đã đặt nhà thiết kế này thiết kế lại bao bì và hệ thống nhận diện cho thương hiệu sữa của họ, qua những cuộc nghiên cứu Josh Emtich đã đưa ra một hệ thống nhận diện thương hiệu và mẫu thiết kế bao bì mới cho thương hiệu sữa Turner.

bao-bi-sua-Turner bao-bi-sua-Turner-1 bao-bi-sua-Turner-2 bao-bi-sua-Turner-3 bao-bi-sua-Turner-4 bao-bi-sua-Turner-5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét